About us

Je to dlhý príbeh ... ako som sa ja o moja rodina stali majiteľmi Nemeckej dogy.

Sme malá chovateľská stanica na severe Slovenska, ktorá sa venuje chovu Nemeckých dôg. Chovateľská stanica "von Belcamdog" vznikla v roku 2019, kedy sme odchovali náš prvý vlastný vrh "A", avšak všetko to začalo oveľa skôr. Naším prvým rodinným spoločníkom bola dalmatínka Stela a neskôr Tina, tiež dalmatínka. V roku 2012, po odchode nášho prvého spoločníka zavítal do našej rodiny pes Nemeckej dogy modrej, ktorý nás však veľmi skoro opustil. Toto plemeno nás aj napriek nepríjemným zážitkom očarilo natoľko, že sme si o mesiac išli po nášho Elroya Hromadog brunensis, po domácky Sorbona. A tým to všetko začalo. Zmenil nám život. Vďaka nemu sme spoznali množstvo skvelých ľudí, precestovali sme viaceré krajiny, videli sme krásne miesta a tiež sme získali novú rodinu, veľkú rodinu a kopec nových skúseností.

Z Elroya vyrástol krásny, zdravý a výstavne úspešný pes s jedinečnou povahou, ktorý miluje cestovanie s nami. Okrem toho sa tiež zapojil do chovu. Vďaka nemu sme spoznali veľké množstvo nových ľudí a získali sme nespočetne veľa skúseností najmä návštevami jeho šteniatok u chovateľov. Keďže naším prvým rodinným spoločníkom bol predsa dalmatin, tak sme si v roku 2016 zaobstarali opäť bodkované šteniatko z chovateľskej stanice Spotty memories. Amon tak začal sprevádzať svojho veľkého brata Elroya na výstavách a postupne sa aj z neho stal šampión niekoľkých krajín. O rok neskôr sme si z ďalekej Varšavy doviezli našu prvú fenku - čiernu Bellu Margarejro. Bella nielenže očarila nás, ale tým, že je predsa len trošku iná, rovnako uspela vo výstavnom svete. Všetko sa však zmenilo na konci roka 2018, keď svoj nový domov hľadala Ciara. Keďže sme veľa času strávili na výstavách, tak sme Ciaru už trošku poznali. Tá však do našej svorky zapadla ako keby spolu s nimi vyrastala.

A zrazu sme mali všetko okrem názvu chovateľskej stanice. Tak prečo "von Belcamdog"? Pretože Bella, Elroy, Ciara, Amon - dog.

Naše zvieratá žijú s nami v dome, pretože sú predovšetkým členmi našej rodiny. Chov týchto ušľachtilých zvierat je pre nás radosť, určite to však nie je jednoduché a pre každého, preto je pre nás dôležité, aby o šteniatka z našej chovateľskej stanice bolo postarané s láskou.


It's a long story... how me and my family became owners of Great Dane.

We are a small kennel in the north of Slovakia, which is dedicated to breeding Great Danes. Kennel "von Belcamdog" was founded in 2019, when we bred our first litter "A", but everything started much earlier. Our first family companion was Dalmatian Stela and later Tina, also Dalmatian. In 2012, after after leaving our first family companion, the puppy of the Blue Great Dane came to us, but he left us very soon. Despite the unpleasant experience, this breed enchanted us so much that after one month we went for our Elroy Hromadog brunensis, (at home - Sorbonne). And everything started. He changed our lives. Thanks to him we met a lot of great people, we traveled some countries, we saw beautiful places and we also got a new family, a big family, and a lot of new experiences.

Elroy has grown into a beautiful, healthy and successful dog with a unique character who loves to travel with us. In addition, he was also involved in breeding. Thanks to him we got to know a lot of new people and gained many experiences, especially by visiting our puppies from our Elroy. Since our first family companion was a Dalmatian, hence in 2016 we bought again dotted puppy from the kennel Spotty memories. Amon began to accompany his big brother Elroy at shows and gradually became a champion of several countries. One year later we brought our first female from far away Warsaw - black Bella Margarejro. Bella not only enchanted us, but by being a little different, she also succeeded in the exhibition world. But everything changed at the end of 2018 when Ciara was looking for her new home. Because we spent a lot of time at shows, we knew Ciara a bit. She fitted into our clamp as if would growing up with them.

And suddenly we had everything except the name of the kennel. So why "von Belcamdog"? Because Bella, Elroy, Ciara, Amon-dog.

Our animals live with us in the house because they are primarily members of our family. Breeding these noble animals is a pleasure for us, but it is certainly not easy and for everyone, so it is important for us that the puppies from our kennel were taken care of with love.